English

Aktuella driftstörningar

Tjänsten i drift Tjänstedegradering Driftstörning

Tjänst Aktuell status Information Uppdaterad
SIP-tjänster
Mobiltjänster
SIP-trunk Lync-tjänster
Lync 365 Telefoni Under förmiddagen var det till och från problem för kunder att logga in på Lync 365 tjänsten samt avsaknad av funktionalitet på kontaktlista och status. Problemen är nu lösta. 18-09-19 09:11
Betalnummertjänster
Centrextjänster
UM-tjänster
Faxtjänster
Bredbandstjänster
Webbtjänster
Nummertjänst i utlandet

Planerat underhåll

Tjänst Information Datum

Historiska driftstörningar

Tjänst Information Datum
Lync 365 Telefoni Under förmiddagen var det till och från problem för kunder att logga in på Lync 365 tjänsten samt avsaknad av funktionalitet på kontaktlista och status. Problemen är nu lösta. 18-09-19 08:20
18-09-19 10:42

Notiser

Tjänst Information
CellipMobil i USA AT&T spärrar samtal utanför USA, ska du därför ringa hem till Sverige med din Cellip Mobil, behöver du byta från AT&T i din mobiltelefon när du är på plats i USA.<< Tillbaka till www.cellip.com