English

Aktuella driftstörningar

Tjänsten i drift Tjänstedegradering Driftstörning

Tjänst Aktuell status Information Uppdaterad
SIP-tjänster
Mobiltjänster På grund av stormen Alfrida har vi genom vår partner just nu reducerad funktion på samtliga mobila tjänster i södra halvan av Sverige. Majoriteten av påverkade siter ska nu vara åtgärdade men ett mindre antal är fortfarande drabbade. Reparationsarbetet fortgår hela tiden för att fixa även de sista siterna. 19-01-08 14:38
SIP-trunk Lync-tjänster
Lync 365 Telefoni
Betalnummertjänster
Centrextjänster
UM-tjänster
Faxtjänster
Bredbandstjänster
Webbtjänster
Nummertjänst i utlandet

Planerat underhåll

Tjänst Information Datum

Historiska driftstörningar

Tjänst Information Datum
Mobiltelefoni För närvarande kan vissa av våra kunder uppleva tysta eller brutna samtal till sina mobiler. Felsökning pågår. 18-11-27 11:00
18-11-27 12:00

Notiser

Tjänst Information
CellipMobil i USA AT&T spärrar samtal utanför USA, ska du därför ringa hem till Sverige med din Cellip Mobil, behöver du byta från AT&T i din mobiltelefon när du är på plats i USA.<< Tillbaka till www.cellip.com